Blaak Advies  

Juridisch Adviseur

Arbeidsrecht, P&O, Office management

 
  

 
Diensten

 

Diensten

 • Personeelsbeleid, opstellen en doorvoeren
 • Wet verbetering Poortwachter, ziekteverzuim, beleid en re├»ntegratie
 • Functiewaardering, beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Reorganisatie, inventariseren en doorvoeren
 • Sociaal plan, inventariseren en opstellen
 • Arbo-beleid, RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
 • Stagebeleid
 • Regelingen voor secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Training/coaching, beoordelings- en/of functioneringsgesprekken, sollicitatiegesprekken, exitgesprekken
 • Ik ondersteun en adviseer bij het opstellen en doorvoeren van uw personeels- en/of organisatiebeleidsplan zodat het ook echt UW plan is.
 • Kleine selectie van werkzaamheden

 • Op het gebied van overeenkomsten adviseer ik met regelmaat freelancers en ZZP'ers. Vaak laten hun opdrachtgevers hun belangen behartigen en hun betalingen regelen door payroll company's. Daarbij krijgen de freelancer en ZZP'ers een overeenkomst voorgeschoteld waarin de rechten en plichten in ieder geval ten gunste van de Payroll company en de opdrachtgever zijn beschreven. Ik bekijk zo'n contract kritisch en maak eventuele voorstellen tot aanpassingen in overleg bespreekbaar met de freelancer of ZZP'er. Zo probeer ik een overeenkomst te realiseren die voor beide partijen evenredig is en dus optimaal uitpakt.
 • Op het gebied van verzuimbegeleiding schakelt de opdrachtgever mij in zodra een werknemer zich ziekmeld of voor langere periode ziek is en houd ik het traject in de gaten zodat Wet verbetering Poortwachter correct wordt uitgevoerd. Zowel werkgevers en werknemers ervaren dit als erg prettig omdat ze beide met een onafhankelijk persoon te maken hebben die de brug is tussen de werkgever en de werknemer. Het gebeurd ook dat werknemers mij inschakelen omdat ze langere periode ziek zijn en de WIA aanvraag geregeled moet worden en de werknemer niet goed geinformeerd is over het traject Wet verbetering Poortwachter of dat ze door de bomen het bos niet meer zien en ze met vragen hierover niet bij hun werkgever terrecht kunnen omdat deze het simpelweg ook niet allemaal precies weet. We lopen dan het gehele traject door en met bemiddeling tussen beide partijen wordt getracht de beste oplossing te vinden en duidelijkheid te creeeren.
 • Ontslagzaken of dit nu vanwege het niet goed functioneren of door een reorganisatie aan de hand is, of ik nu door de werkgever of de werknemer aangesteld ben, ik tracht de procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen voor beide partijen.
 • Ziektevervanging of ondersteuning en incidentele gevallen . Voor kleine organisaties met een beperkt aantal werknemers is het aantrekkelijk mijn dienstverlening incidenteel in te zetten, als uw persoonlijke personeelsadviseur. U betaalt per uur en dus alleen de verrichte werkzaamheden.

  Astrid Blaak Advies is een eenmanszaak en werkt met opdrachtovereenkomsten.